shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0533.745.171
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2013
Begindatum:29 april 2013
Naam:PATISSERIE JAD
Naam in het Frans, sinds 19 april 2013
Adres van de zetel: Place du Ballon 37 Stratenplan
6040 Charleroi
Sinds 27 oktober 2014
Telefoonnummer:
+3271875765 Sinds 1 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jumet@patisseriejad.comSinds 27 oktober 2014(1)
Webadres:
www.patisseriejad.com Sinds 27 oktober 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 19 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Jadron ,  Karim  Sinds 19 april 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 30 januari 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 februari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 30 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 30 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 15 december 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 5 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug