shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.787.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 april 2022
Begindatum:29 mei 2013
Naam:Boulangerie-Patisserie Mattucci-Avarello
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2013
Adres van de zetel: Rue du Stade 18 Stratenplan
7370 Dour
Sinds 27 mei 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 mei 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Avarello ,  Giacomo  Sinds 27 mei 2013
Zaakvoerder (2) Avarello ,  Sérafina  Sinds 27 mei 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Popyn ,  Bernard  Sinds 11 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 1 juli 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 juli 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 5 augustus 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug