shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.615.192
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 juni 2013
Begindatum:11 juni 2013
Naam:Power Online
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2013
Adres van de zetel: Rue Natalis 2 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 11 juni 2013
Telefoonnummer:
042424787 Sinds 11 juni 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 februari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 11 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 juni 2013
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 3 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 300.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug