shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.360.213
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 juli 2013
Begindatum:3 juli 2013
Naam:Bakkerij Bekaert
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2013
Commerciële Naam:Bakkerij Bekaert
Naam in het Nederlands, sinds 3 juli 2013
Adres van de zetel: Pastorijstraat 20
9940 Evergem
Sinds 3 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Bekaert ,  Bart  Sinds 3 juli 2013
Zaakvoerder (1) Vandenberghe ,  Vanessa  Sinds 3 juli 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 15 juli 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 15 juli 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 3 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 september 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug