shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.717.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 2013
Begindatum:16 juli 2013
Naam:RightCrowd Europe
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 2020
Adres van de zetel: Ferdinand Lousbergskaai 105   bus 2
9000 Gent
Sinds 20 december 2021
Telefoonnummer:
32 9 396 68 22 Sinds 1 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@rightcrowd.comSinds 1 februari 2019
Webadres:
www.rightcrowd.com Sinds 1 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0640.818.028   Sinds 15 januari 2019
Bestuurder Vansevenant ,  Bart  Sinds 20 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Van Speybroeck ,  Maarten  (0640.818.028)   Sinds 15 januari 2019
Gedelegeerd bestuurder 0640.818.028   Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.400  -  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
Sinds 12 juli 2013
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 12 juli 2013
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 18 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.052.046,17 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug