shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.665.555
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 augustus 2013
Begindatum:26 augustus 2013
Naam:SORTLIST
Naam in het Frans, sinds 18 december 2014
Afkorting: SL
Naam in het Frans, sinds 18 december 2014
Adres van de zetel: Avenue Zénobe Gramme 29
1300 Wavre
Sinds 31 augustus 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 december 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 26 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 26 augustus 2013
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 26 augustus 2013
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 26 augustus 2013
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 26 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 109.295,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug