shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0538.668.417
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 2013
Begindatum:17 september 2013
Naam:LANSWEEPER
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2016
Adres van de zetel: Fraterstraat 212
9820 Merelbeke
Sinds 5 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0690.991.178   Sinds 22 maart 2018
Bestuurder 0720.570.636   Sinds 31 juli 2019
Vaste vertegenwoordiger De Clerck ,  Anthony  (0690.991.178)   Sinds 22 maart 2018
Vaste vertegenwoordiger Goossens ,  Dave  (0720.570.636)   Sinds 31 juli 2019
Gedelegeerd bestuurder 0720.570.636   Sinds 31 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juni 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 september 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug