shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0540.843.888
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 oktober 2013
Begindatum:15 oktober 2013
Naam:NOVADO
Naam in het Nederlands, sinds 15 oktober 2013
Adres van de zetel: Lieven Bauwensstraat 35 Stratenplan
8200 Brugge
Sinds 27 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Van den Broele ,  Tom  (0477.999.172)   Sinds 15 oktober 2013
Zaakvoerder (1)0477.999.172   Sinds 15 oktober 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 oktober 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 oktober 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 oktober 2013
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 oktober 2013
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 15 oktober 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 november 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug