shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.696.005
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 november 2013
Begindatum:6 november 2013
Naam:THI FACTORY
Naam in het Frans, sinds 5 november 2013
Adres van de zetel: Marcel Broodthaersplein 4
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 29 maart 2017
Telefoonnummer:
024357000 Sinds 11 december 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Martin ,  Gwendoline  Sinds 1 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 november 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.100  -  Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.100 -  Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
Sinds 1 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 565.015.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0455.370.557 (THALYS INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 februari 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug