shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0541.977.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 2013
Begindatum:15 november 2013
Naam:COMBELL
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 2013
Adres van de zetel: Skaldenstraat 121 Stratenplan
9042 Gent
Sinds 15 november 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  63.110 -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 282.294.112,92 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0824.266.111 (PROFECTUS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2015
0864.180.225 (PRIORWEB)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2015
0895.327.123 (AXINOMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juli 2016
0475.284.162 (OPENMINDS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 december 2017
0630.941.547 (INTELLIGENT GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 september 2018
0873.411.853 (STONE INTERNET SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 mei 2019
0890.084.371 (REGISTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 mei 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug