shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.741.724
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2013
Begindatum:5 december 2013
Naam:LOUVAUTO Bis
Naam in het Frans, sinds 3 december 2013
Adres van de zetel: Rue des Sapeurs-pompiers(PAU) 16
7100 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2019
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 12 april 2019
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 april 2019
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 12 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 19 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 12 april 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 12 april 2019
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 12 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 19 december 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 3 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 50.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug