shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.457.742
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0852.010.881 afgesloten sinds 22/10/2014)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 2014
Begindatum:15 januari 2014
Naam:AMUNDI ASSET MANAGEMENT BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 27 november 2015
Adres van de zetel: boulevard pasteur 90
75015 paris
Frankrijk
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 1 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Brouwers ,  Olivier  Sinds 14 december 2022
Vertegenwoordiger (bijkantoor) Foubert ,  Sandra  Sinds 22 september 2022
Vertegenwoordiger (bijkantoor) Pottie ,  Katrien  Sinds 1 januari 2014
Vertegenwoordiger (bijkantoor) Tagliabue ,  Cinzia  Sinds 22 september 2022
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:1 januari 2014
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Herrmann-Debrouxlaan   40
1160 Oudergem
Sinds 22 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 8 januari 2014
Vrijstelling
Sinds 8 januari 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2014
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 15 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Lid van een bestuursorgaan
Sinds 15 juni 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.300  -  Vermogensbeheer
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  66.300 -  Vermogensbeheer
Sinds 1 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0852.010.881 afgesloten sinds 22/10/2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0543.457.742 0852.010.881

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0543.457.742

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0543.457.742 0852.010.881

Werkgeversrepertorium
0543.457.742

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug