shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.469.620
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2013
Begindatum:19 december 2013
Naam:BAKERONLINE
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2020
Adres van de zetel: Adolf Baeyensstraat 53
9040 Gent
Sinds 27 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@festit.beSinds 30 mei 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0672.566.821   Sinds 30 mei 2017
Bestuurder 0695.913.038   Sinds 5 oktober 2018
Bestuurder Lievens ,  Frederik  Sinds 5 oktober 2018
Vaste vertegenwoordiger Sergeant ,  Maxim  (0672.566.821)   Sinds 30 mei 2017
Vaste vertegenwoordiger Michaux ,  Jean-Philippe  (0695.913.038)   Sinds 5 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 augustus 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 19 december 2013
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 19 december 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 25 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 393.600,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0827.459.191 (WEBALIZE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 mei 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug