shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0545.818.802
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2014
Begindatum:6 februari 2014
Naam:KAFE OLE
Naam in het Frans, sinds 27 januari 2014
Adres van de zetel: Duribreustraat(Biz) 59-61 Stratenplan
7783 Comines-Warneton
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0786.877.658   Sinds 23 juni 2022
Vaste vertegenwoordiger Yombi Mondembom ,  Jean  (0786.877.658)   Sinds 23 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 21 oktober 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 februari 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 6 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 11 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 6 februari 2014
Btw 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 6 februari 2014
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 28 februari 2014
Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 6 februari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.241 -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 6 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug