shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0546.538.481
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 februari 2014
Begindatum:13 februari 2014
Naam:3D CONSULTS
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2014
Adres van de zetel: Rue de l' Hôtel de Ville(FB) 4
7911 Frasnes-lez-Anvaing
Sinds 31 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Deffernez ,  Pierre  (0879.281.541)   Sinds 10 februari 2014
Vaste vertegenwoordiger Debusschere ,  Olivier  (0897.897.425)   Sinds 10 februari 2014
Zaakvoerder (2)0879.281.541   Sinds 10 februari 2014
Zaakvoerder (2)0897.897.425   Sinds 10 februari 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  66.191  -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 augustus 2016
Btw 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 31 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  66.191 -  Agenten en makelaars in bankdiensten
Sinds 1 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug