shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0549.905.173
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2014
Begindatum:2 april 2014
Naam:Kwadraad
Naam in het Nederlands, sinds 2 april 2014
Adres van de zetel: Groeningenweg 2   bus 1
3590 Diepenbeek
Sinds 1 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Vandereyt ,  Robby  Sinds 2 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 2 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 9 december 2016
Btw 2008  90.011  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
Sinds 9 december 2016
Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 2 april 2014
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 2 april 2014
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 2 april 2014
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 2 april 2014
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 2 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 maart 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug