shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0551.993.940
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 mei 2014
Begindatum:2 mei 2014
Naam:ZONDI
Naam in het Nederlands, sinds 2 mei 2014
Adres van de zetel: Achter De Hoven 17
3520 Zonhoven
Sinds 30 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 2 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0704.956.210   Sinds 28 december 2022
Bestuurder Cretskens ,  Orfea  Sinds 28 december 2022
Bestuurder Dewael ,  Jonas  Sinds 4 juli 2023
Vaste vertegenwoordiger Dams ,  Jan  (0704.956.210)   Sinds 28 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 2 mei 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.114 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 1 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 226.125,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.966.765 (C. & B. Zonhoven)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 augustus 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug