shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.527.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 mei 2014
Begindatum:7 mei 2014
Naam:MSC PSA EUROPEAN TERMINAL
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2017
Adres van de zetel: Napelsstraat 79
2000 Antwerpen
Sinds 7 mei 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.psa-antwerp.be Sinds 7 mei 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.241  -  Vrachtbehandeling in zeehavens
Sinds 7 mei 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  52.220 -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.466.685,15 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0861.301.897 (MSC PSA EUROPEAN TERMINAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug