shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0555.899.773
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juli 2014
Begindatum:4 juli 2014
Naam:BRIGHTANALYTICS
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 2014
Adres van de zetel: Bruggesteenweg 300 Stratenplan  bus 11
8830 Hooglede
Sinds 2 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Bogaert ,  Lode  (0650.807.048)   Sinds 27 februari 2020
Zaakvoerder (2)0650.807.048   Sinds 1 april 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 4 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 juli 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 4 juli 2014
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 4 juli 2014
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 4 juli 2014
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 4 juli 2014
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 4 juli 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug