shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0556.870.169
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juli 2014
Begindatum:15 juli 2014
Naam:Projective Group Talent BE
Naam in het Nederlands, sinds 8 maart 2024
Adres van de zetel: De Kleetlaan 5 A
1831 Machelen (Brab.)
Sinds 1 maart 2024
Telefoonnummer:
078482888 Sinds 21 juni 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@exellys.comSinds 20 maart 2021
Webadres:
www.exellys.com Sinds 21 juni 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 augustus 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 juli 2014
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 15 juli 2014
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 15 juli 2014
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 15 juli 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 4 augustus 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug