shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0559.809.467
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 2014
Begindatum:13 augustus 2014
Naam:Allianz Global Investors GmbH
Naam in het Frans, sinds 20 augustus 2014
Adres van de zetel: B ockenheimer Landstrasse 42-44
60323 FRANCFORT-SUR-LE-MAIN
Duitsland (Bondsrep.)
Sinds 10 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 10 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vertegenwoordiger (bijkantoor) Lodewyckx ,  Jozef  Sinds 1 juli 2018
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:13 augustus 2014
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Koning Albert II-laan   32   bus 16
1000 Brussel
Sinds 1 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2014
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 13 augustus 2014
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 september 2014
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 september 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 49.900.700,00 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug