shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.837.739
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2014
Begindatum:9 oktober 2014
Naam:JOHN COCKERILL DEFENSE
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2021
Adres van de zetel: Avenue Alfred Deponthière 44
4431 Ans
Sinds 9 oktober 2014
Telefoonnummer:
+3243302021 Sinds 15 november 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Honhon ,  Yves  Sinds 9 oktober 2014
Bestuurder RENAUDIN ,  THIERRY  Sinds 25 april 2018
Bestuurder SERIN ,  BERNARD  Sinds 9 oktober 2014
Bestuurder Serin ,  Nicolas  Sinds 24 april 2019
Gedelegeerd bestuurder RENAUDIN ,  THIERRY  Sinds 25 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 november 2014
Vrijstelling
Sinds 13 november 2014
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 13 november 2014
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 november 2014
 
Motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 13 november 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 januari 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen boven 3,5 ton
Sinds 1 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.400  -  Vervaardiging van wapens en munitie
Sinds 1 november 2014
Btw 2008  29.201  -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 1 november 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  29.201 -  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 48.447.562,32 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug