shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.792.975
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 januari 2015
Begindatum:28 januari 2015
Naam:EFFECTIS
Naam in het Nederlands, sinds 28 januari 2015
Adres van de zetel: Zuiderlaan 1-3
9000 Gent
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 maart 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 maart 2015
Btw 2008  78.100  -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 1 maart 2015
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 maart 2015
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 maart 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  78.100 -  Arbeidsbemiddeling
Sinds 7 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 januari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug