shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.916.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2015
Begindatum:20 februari 2015
Naam:PROMPTO
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2022
Adres van de zetel: Kortrijksesteenweg 1127   bus ///2
9051 Gent
Sinds 23 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@prompto.comSinds 1 januari 2024
Webadres:
www.promptogroup.com Sinds 1 januari 2024
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 november 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 februari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.445.081,55 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug