shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.544.918
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2015
Begindatum:18 juni 2015
Naam:COPAINS
Naam in het Frans, sinds 31 mei 2022
Adres van de zetel: Route du Grand Peuplier(S-B) 28
7110 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hello@copains.groupSinds 31 mei 2022
Webadres:
www.copains.group Sinds 31 mei 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 23 september 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 23 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.711 -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

0437.061.511 (LE CYGNE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 mei 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug