shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0633.606.374
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2015
Begindatum:7 juli 2015
Naam:INTERNATIONALE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2015
Adres van de zetel: Luchthavenstraat 1 Stratenplan  bus 1
8560 Wevelgem
Sinds 7 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 7 juli 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 500.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug