shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0640.946.504
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 2015
Begindatum:14 oktober 2015
Naam:Events Consultancy Marketing
Naam in het Nederlands, sinds 14 oktober 2015
Afkorting: ECM
Naam in het Nederlands, sinds 14 oktober 2015
Adres van de zetel: Haiglaan 34 Stratenplan
8900 Ieper
Sinds 12 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Logghe ,  Chesney  Sinds 1 juni 2021
Zaakvoerder (1) D'huysser ,  Kris  Sinds 14 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 14 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 14 oktober 2015
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 19 oktober 2017
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 19 oktober 2017
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 19 oktober 2017
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 14 oktober 2015
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 14 oktober 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug