shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.992.007
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2015
Begindatum:9 december 2015
Naam:CMG INVEST
Naam in het Frans, sinds 9 december 2015
Adres van de zetel: Goorstraat 63
3191 Boortmeerbeek
Sinds 12 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Verhaeren ,  Celine  Sinds 1 juni 2020
Bestuurder Verhaeren ,  Goran  Sinds 13 januari 2022
Bestuurder Verhaeren ,  Michiel  Sinds 1 juni 2020
Zaakvoerder (2) Verhaeren ,  Christian  Sinds 9 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 mei 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 februari 2016
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 februari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 10 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 december 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.556.523 (Cobema)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 mei 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug