shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0647.998.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 juni 2021
Begindatum:10 februari 2016
Naam:FONDERIE DE COUVIN
Naam in het Frans, sinds 10 februari 2016
Adres van de zetel: Rue du Lion, Fra. 11
5660 Couvin
Sinds 10 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 april 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0426.887.397   Sinds 20 oktober 2016
Bestuurder Gavage ,  Jean  Sinds 1 april 2016
Persoon belast met dagelijks bestuur Gavage ,  Jean  Sinds 1 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rondiat ,  Pierre  Sinds 3 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.510  -  Gieten van ijzer
Sinds 10 februari 2016
Btw 2008  24.520  -  Gieten van staal
Sinds 10 februari 2016
Btw 2008  24.530  -  Gieten van lichte metalen
Sinds 10 februari 2016
Btw 2008  24.540  -  Gieten van andere non-ferrometalen
Sinds 10 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.222.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug