shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0654.913.811
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2016
Begindatum:23 mei 2016
Naam:CoPain
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 2016
Adres van de zetel: Dok-Zuid 22
9000 Gent
Sinds 29 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 29 juni 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claeys ,  Margaux  Sinds 29 juni 2022
Bestuurder De Ridder ,  Siel  Sinds 29 juni 2022
Bestuurder Druwé ,  Adriaan  Sinds 29 juni 2022
Bestuurder Van Kerckhove ,  Folkert  Sinds 29 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 2 juni 2016
 
Leurhandel
Sinds 18 september 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 22 oktober 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 2 juni 2016
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 september 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 juni 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 2 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug