shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0656.865.984
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 2023
Begindatum:22 juni 2016
Naam:Société d'Exploitation de la Manufacture Urbaine
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2016
Afkorting: S.E.M.U.
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2016
Adres van de zetel: Rue de Roux 294
6031 Charleroi
Sinds 23 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dewijn ,  Jurgen  Sinds 13 december 2018
Gedelegeerd bestuurder Dewijn ,  Jurgen  Sinds 13 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 30 november 2018
 
Leurhandel
Sinds 16 juni 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 25 april 2017
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 10 mei 2017
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 16 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 22 juni 2016
Btw 2008  10.830  -  Verwerking van thee en koffie
Sinds 22 juni 2016
Btw 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 april 2017
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 22 juni 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  11.050 -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.400.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 juni 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug