shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0656.879.644
Status:Stopgezet
Sinds 8 juni 2021
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 8 juni 2021
Begindatum:22 juni 2016
Naam:VISCON LOGISTICS BE
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2016
Adres van de zetel: Ovenhoek 7
8800 Roeselare
Sinds 16 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanryckeghem ,  Marnix  (0861.191.536)   Sinds 22 juni 2016
Zaakvoerder (2)0861.191.536   Sinds 22 juni 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 juli 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 8 juli 2016
Btw 2008  28.291  -  Vervaardiging van verpakkingsmachines
Sinds 8 juli 2016
Btw 2008  28.910  -  Vervaardiging van machines voor de metallurgie
Sinds 8 juli 2016
Btw 2008  28.930  -  Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Sinds 8 juli 2016
Btw 2008  28.940  -  Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Sinds 8 juli 2016
Btw 2008  28.950  -  Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
Sinds 8 juli 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juli 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0477.420.241 (VISCON GROUP BE)   sinds 8 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" van 1 januari 2020 tot 8 juni 2021, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug