shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0660.562.377
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juli 2016
Begindatum:29 juli 2016
Naam:VF Wineries
Naam in het Nederlands, sinds 29 juli 2016
Adres van de zetel: Diestsesteenweg(LIN) 31 Stratenplan
3210 Lubbeek
Sinds 1 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 juli 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Maes ,  Jacqueline  Sinds 29 juli 2016
Zaakvoerder (2) Vandeurzen ,  Bert  Sinds 29 juli 2016
Zaakvoerder (2) Vandeurzen ,  Katrien  Sinds 29 juli 2016
Zaakvoerder (2) Vandeurzen ,  Urbanus  Sinds 29 juli 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  01.210  -  Teelt van druiven
Sinds 1 maart 2019
Btw 2008  11.020  -  Vervaardiging van wijn uit druiven
Sinds 29 juli 2016
Btw 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 29 juli 2016
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 29 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 juli 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug