shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0664.699.527
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2016
Begindatum:17 oktober 2016
Naam:COPUS GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 31 augustus 2020
Adres van de zetel: Frankrijklei 126 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 26 oktober 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 oktober 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 15 november 2016
Vrijstelling
Sinds 15 november 2016
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 17 oktober 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 30.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug