shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0665.863.527
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 november 2016
Begindatum:9 november 2016
Naam:GLASS INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 9 november 2016
Adres van de zetel: Puursesteenweg(BOR) 377
2880 Bornem
Sinds 30 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.734  -  Groothandel in vlakglas
Sinds 9 november 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 4.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 november 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

0834.065.683 (TEMPERGLAS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug