shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0665.924.596
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 november 2016
Begindatum:11 november 2016
Naam:AMERICANAILS
Naam in het Frans, sinds 11 november 2016
Adres van de zetel: Dr Charles Leemansstraat 7
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 25 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Simonian ,  Oganes  Sinds 1 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 15 maart 2021
Btw 2008  46.349  -  Groothandel in dranken, algemeen assortiment
Sinds 15 maart 2021
Btw 2008  47.114  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Sinds 15 maart 2021
Btw 2008  47.115  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²)
Sinds 15 maart 2021
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 maart 2021
Btw 2008  47.793  -  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
Sinds 15 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 3 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 november 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug