shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0666.654.175
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 2016
Begindatum:22 september 2016
Naam:Autonoom provinciebedrijf Vonk
Naam in het Nederlands, sinds 22 september 2016
Afkorting: APB Vonk
Naam in het Nederlands, sinds 22 september 2016
Adres van de zetel: Koning Leopold III-laan 41 Stratenplan
8200 Brugge
Sinds 22 september 2016
Telefoonnummer:
050/40 34 50 Sinds 22 september 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@apbvonk.beSinds 22 september 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Autonoom provinciebedrijf
Sinds 22 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Battheu ,  Sabien  Sinds 28 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 1 januari 2017
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZPPO2008  85.591 -  Onderwijs voor sociale promotie
Sinds 1 januari 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug