shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.833.329
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 november 2016
Begindatum:30 november 2016
Naam:B & P EUPHONIE
Naam in het Frans, sinds 29 november 2016
Adres van de zetel: Fouches, rue de Hachy 52
6700 Arlon
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 juli 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Krier ,  Brigitte  Sinds 22 juli 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 december 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0449.131.675 (Société Dentaire Brigitte KRIER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juli 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug