shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0667.682.672
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 2016
Begindatum:13 december 2016
Naam:SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
Naam in het Nederlands, sinds 16 oktober 2017
Adres van de zetel: Guido Gezellestraat 125 Stratenplan
1654 Beersel
Sinds 13 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 december 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claes ,  Jan  Sinds 18 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 december 2016
Vrijstelling
Sinds 21 december 2016
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  33.190  -  Reparatie van andere apparatuur
Sinds 1 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.990 -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.550,00 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

0628.771.420 (SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug