shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.387.012
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 2016
Begindatum:22 december 2016
Naam:PVDM Accounting & Advice
Naam in het Nederlands, sinds 19 augustus 2021
Adres van de zetel: Handelslei 187
2980 Zoersel
Sinds 16 december 2019
Telefoonnummer:
03/384.11.28 Sinds 22 december 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.boekhoudkantoorpvdm.be Sinds 22 december 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 augustus 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0838.901.134   Sinds 22 december 2016
Bestuurder Smits ,  Kim  Sinds 1 februari 2023
Vaste vertegenwoordiger Van Deuren ,  Patrick  (0838.901.134)   Sinds 22 december 2016
Vaste vertegenwoordiger Van de Merlen ,  Birger  (0841.381.067)   Sinds 27 december 2016
Zaakvoerder (2)0841.381.067   Sinds 27 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "18 augustus 2021".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug