shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0669.742.240
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2017
Begindatum:18 januari 2017
Naam:Future Services Int.
Naam in het Nederlands, sinds 18 januari 2017
Adres van de zetel: Corneel Heymansstraat 5 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 8 september 2017
Telefoonnummer:
0470 89 36 37 Sinds 8 september 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
selders.jonas@selders.beSinds 8 september 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Selders ,  Jonas  (0536.916.279)   Sinds 1 juli 2019
Zaakvoerder (3)0536.916.279   Sinds 1 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 26 januari 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 26 januari 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 januari 2017
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 januari 2017
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 januari 2017
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 januari 2017
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 26 januari 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 januari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 26 januari 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 18 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 26 januari 2017
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 januari 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 18 januari 2017
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 18 januari 2017
BTW 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 18 januari 2017
BTW 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 18 januari 2017
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 18 januari 2017
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 18 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  71.209 -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 23 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug