shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0670.627.118
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2017
Begindatum:1 februari 2017
Naam:PASSION SUCRÉE
Naam in het Frans, sinds 1 februari 2017
Adres van de zetel: Rue Les Cours 236 Stratenplan  bus bis
4910 Theux
Sinds 1 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 februari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Luca Pinazo ,  Lucas  Sinds 1 februari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2017
 
Brood- en banketbakker
Sinds 1 april 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 30 juli 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 april 2017
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 februari 2017
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 april 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug