shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0670.959.094
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2017
Begindatum:10 februari 2017
Naam:Augias Corp.
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2017
Adres van de zetel: Xavier De Cocklaan 70   bus 1
9831 Sint-Martens-Latem
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer:
092786930 Sinds 10 februari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 september 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 10 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 10 februari 2017
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 10 februari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 18 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.163.450,44 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug