shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.740.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 2017
Begindatum:16 mei 2017
Naam:De Blauwe Cluster (Blue Cluster) vzw
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2017
Afkorting: DBC
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2017
Adres van de zetel: Wetenschapspark 1 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 24 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 mei 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 16 mei 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug