shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.740.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 2017
Begindatum:16 mei 2017
Naam:De Blauwe Cluster (Blue Cluster) vzw
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2017
Afkorting: DBC
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 2017
Adres van de zetel: Wetenschapspark 1 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 24 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 mei 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 16 mei 2017
BTW 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 16 mei 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug