shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0676.996.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2017
Begindatum:1 juli 2017
Naam:Marynissen, Mieke
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Marynissen ,  Mieke  Sinds 1 juli 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2017
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 1 juli 2017
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 1 juli 2017
 
Masseur/masseuse
Sinds 1 juli 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
Sinds 1 juli 2017
Beroepsbekwaamheid masseur/masseuse
Sinds 1 juli 2017
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 1 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2017
Toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen?  Klik hier
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.040  -  Sauna's, solaria, baden enz.
Sinds 1 juli 2017
BTW 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 juli 2017
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug