shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.394.739
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2017
Begindatum:7 juli 2017
Naam:Vermeer Invest
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2017
Adres van de zetel: Krokussenstraat 29
3970 Leopoldsburg
Sinds 7 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Voet ,  Jente  Sinds 7 juli 2017
Zaakvoerder (2) Voet ,  Ruben  Sinds 7 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 1 september 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 september 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 september 2017
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 september 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug