shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.509.555
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juli 2017
Begindatum:7 juli 2017
Naam:Green Park Investment Holding
Naam in het Nederlands, sinds 7 juli 2017
Adres van de zetel: Coupure 64   bus F
9000 Gent
Sinds 7 juli 2017
Telefoonnummer:
09/2235935 Sinds 7 juli 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
wim.vernaeve@greenparkinvest.comSinds 7 juli 2017(1)
Webadres:
www.greenparkinvest.com Sinds 7 juli 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0825.625.101   Sinds 30 maart 2023
Bestuurder 0825.625.594   Sinds 30 maart 2023
Vaste vertegenwoordiger Froyman ,  Jan  (0825.625.101)   Sinds 7 juli 2017
Vaste vertegenwoordiger Vernaeve ,  Wim  (0825.625.594)   Sinds 7 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 12 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug