shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0678.528.658
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 juli 2017
Begindatum:12 juli 2017
Naam:Habilux
Naam in het Nederlands, sinds 12 juli 2017
Adres van de zetel: Borrewaterstraat 55
2170 Antwerpen
Sinds 12 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Aabidi ,  Hassane  Sinds 12 juli 2017
Zaakvoerder (2) Hamouchi ,  Fahd  Sinds 12 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Brood- en banketbakker
Sinds 7 september 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 7 september 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 13 juli 2017
Btw 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.241 -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 16 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug