shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.773.723
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 augustus 2017
Begindatum:11 augustus 2017
Naam:Charlotte Laduron
Naam in het Frans, sinds 11 augustus 2017
Adres van de zetel: Rue du Fraichaux, Godinne 4
5530 Yvoir
Sinds 15 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Laduron ,  Charlotte  Sinds 21 november 2023
Zaakvoerder (1) Constandt ,  Corinne  Sinds 11 augustus 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 11 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.230  -  Tandartspraktijken
Sinds 11 augustus 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.230 -  Tandartspraktijken
Sinds 2 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug