shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0683.948.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2017
Begindatum:3 november 2017
Naam:Eneco Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2017
Adres van de zetel: Battelsesteenweg 455 i Stratenplan
2800 Mechelen
Sinds 3 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0543.792.292   Sinds 3 november 2017
Bestuurder Delmee ,  Jean  Sinds 1 september 2019
Vaste vertegenwoordiger van de Noort ,  Franciscus  (0543.792.292)   Sinds 3 november 2017
Gedelegeerd bestuurder Delmee ,  Jean  Sinds 1 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 3 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  35.120  -  Transmissie van elektriciteit
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  35.210  -  Productie van gas
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  35.220  -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  35.300  -  Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Sinds 3 november 2017
Btw 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 16 maart 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.140 -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 115.921.349,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.201.605 (eni gas & power)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 mei 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug